Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về MÁY MÓC THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY VIỆT NAM

Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về MÁY MÓC THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY VIỆT NAM

Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về MÁY MÓC THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY VIỆT NAM
Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
Từ ngày 23 đến ngày 26 / 11 / 2016.
Sales: 0913.713071 / 0908.354967
Support: 0909.603555
Sales: 0913.713071