TRIỄN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT & MAY - THIẾT BỊ & NGUYÊN PHỤ LIỆU.

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT & MAY - THIẾT BỊ & NGUYÊN PHỤ LIỆU.

Nội dung: TRIỄN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT & MAY - THIẾT BỊ & NGUYÊN PHỤ LIỆU.
Thời gian: 02 - 04 / 11 / 2016
Địa điểm: Trung Tâm Triễn Lãm Quốc Tế Hà Nội, Cung Văn Hóa, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sales: 0913.713071 / 0908.354967
Support: 0909.603555
Sales: 0913.713071