Garment

ALGOTEX Plotter - VEGA P Series - Made in Italy

Model VEGA P 18 / VEGA P 22 - 05 HP print heads

Automatic Screen Printing Machine - SULFET - Made in Turkey

Model Scorpion - 4 / 6 / 8 / ... / 20 màu

ALGOTEX Plotter - VEGA B22 - Made in Italy

Model VEGA B220 made in Italy

Gemini Pattern Editor

Gemini Pattern Editor là công cụ đắc lực hỗ trợ việc Thiết kế mẫu cực nhanh và hoàn thiện!

Gemini Nest Expert

Gemini Nest Expert

Gemini Cut Plan - Version X9

Gemini Cut Plan - Version X9

ALGOTEX Plotter - VEGA B18 - Made in Italy

Model VEGA B18 made in Italy

Garment SD 7.0 - Phần mềm hạch toán bàn cắt

Garment SD 7.0 - Phần mềm hạch toán bàn cắt

ALGOTEX Plotter - WIND CL Series - Made in Italy

Model WIND CL 180 / 205 / 240 - 02 đầu phun XAAR + Free Paper

ALGOTEX Plotter - UP Series - Made in Italy

Algotex Plotter Up 2H Series

ALGOTEX Plotter - LINE Series - Made in Italy

Model LINE 180 / LINE 220 - 02 đầu phun HP + Free Paper

ALGOTEX Plotter - TUNE Series - Made in Italy

Model TUNE 180 / TUNE 220 - 04 đầu phun HP + Free Paper
Sales: 0913.713071 / 0908.354967
Support: 0909.603555
Sales: 0913.713071