Sản phẩm

Số Hóa Rập Mẫu Tự Động - Gemini Photo Digitizer X19

Giải pháp Số Hóa Rập Mẫu giấy vào Phần Mềm CAD

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - VEGA B - SX Tại Ý

Model VEGA B18 / VEGA B22 - 02 / 04 Đầu in HP45

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - MIRA B - SX Tại Ý

Model MIRA B 18 / MIRA B 22 - 02 / 04 Đầu in HP45

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - VEGA P - SX tại Ý

Model VEGA P18 / VEGA P22 - 05 Đầu in HP45

Máy In Nhãn - SULFET - SX Thổ Nhĩ Kỳ

Model LABEL PRINTING - Từ 1 đến 3 màu

Máy In Lụa - Oval - SULFET - SX Thổ Nhĩ Kỳ

Model MOONSTAR - Từ 4 đến 28 màu

Máy Trải Vải Tự Động SUPPERJEANS - SX tại Ý

Máy Trải Vải Tự Động FK Group - Model SUPPERJEANS

Máy Trải Vải Tự Động 590 E-30 - SX tại Ý

Máy Trải Vải Tự Động FK-Group Model 590 E 30

Máy Trải Vải Tự Động 590 E-150 - SX tại Ý

Máy Trải Vải Tự Động FK Group - Model 590 E-150

Máy In Lụa - Tròn - SULFET - SX Thổ Nhĩ Kỳ

Model Scorpion I - 6 / 8 / 10 màu

Phần mềm Thiết kế mẫu & Nhảy size - Gemini Pattern Editor X19

Hướng dẫn từng bước, Công cụ hoàn hảo cho Thiết Kế Mẫu cực nhanh

Phần Mềm Giác Sơ Đồ Tự Động - Gemini Nest Expert X19

Giác sơ đồ tự động hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vải nhiều nhất.
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071