Bảng Số Hóa Gerber - Lectra - Optitex - SX Trung Quốc

Bảng Số Hóa Gerber - Lectra - Optitex - SX Trung Quốc

Bảng số hóa Gerber - Lectra - Optitex - SX Trung Quốc

• Lưu trữ 3 cấu hình dùng cho 3 hệ CAD khác nhau
• Điều chỉnh thông số từ mày tính hoặc trực tiếp trên mặt bảng
• Phiên bản mới của Firmware luôn được cập nhật trên Internet

Các sản phẩm đã xem

Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071