Máy Chủ Giác Sơ Đồ Tự Động - Gemini Nest Expert Server

Máy Chủ Giác Sơ Đồ Tự Động - Gemini Nest Expert Server

Giác hàng 1000 sơ đồ xuyên đêm - Dùng cho Gerber, Lectra, Optitex, v.v..

Máy Chủ Giác Sơ Đồ Tự Động: Nhận dữ liệu Mẫu / Sơ Đồ từ Gemini và các phần mềm CAD khác như Gerber, Lectra, Optitex, v.v..

  • Tự động nhận và thực hiện các Kế hoạch sẵn có từ Phần mềm Lập Kế Hoạch Trải Cắt hay các Sơ đồ đã qui định sẵn, hoặc từ hệ thống phần mềm ERP / PDM và từ những phần mềm CAD khác.

  • Tự động giác sơ đồ cực nhanh & hiệu quả cao nhờ tự phân luồng thực hiện chạy song song trên 8 - 16 - 32 nhân.

  • Giác hàng 1000 sơ đồ xuyên đêm mà không cần Người điều khiển.

  • Xuất sơ đồ cho tất cả các loại máy vẽ / in hoặc máy cắt vải tự động thông qua chuẩn HPGL (plot file) hoặc ISO-CUT và RS274d, cho phép trao đổi dữ liệu với hệ thống ERP qua chuẩn file OTX.

Các sản phẩm đã xem

Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071