Phần mềm Lập kế hoạch Trải và Cắt - Gemini Cut Plan X19

Thẻ: Gemini

Phần mềm Lập kế hoạch Trải và Cắt - Gemini Cut Plan X19

Lập kế hoạch Trải Cắt, tính Định Mức Vải cực nhanh & chính xác

Phần mềm lập kế hoạch trải vải & cắt vải chuyên nghiệp.

Tiết kiệm tối đa thời gian và nhân lực để hoàn tất một đơn hàng!

* Tự động tính toán kết hợp các size để có được sơ đồ với hiệu suất cao nhất.

* Tự động tính toán kết hợp các size sao cho số lượng số đồ cần giác là ít nhất.

Tự động tính toán kết hợp các size sao cho số lượng bàn cắt là ít nhất

* Lập bảng báo cáo kế hoạch cắt và định mức vải.

Các sản phẩm liên quan

Các sản phẩm đã xem

Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071