Số Hóa Rập Mẫu Tự Động - Gemini Photo Digitizer X20

Thẻ: Gemini

Số Hóa Rập Mẫu Tự Động - Gemini Photo Digitizer X20

Giải pháp Số Hóa Rập Mẫu giấy vào Phần Mềm CAD

  • Thay thế hoàn toàn bảng số hóa truyền thống & nhanh hơn gấp 7 lần!
  • Thao tác quá đơn giản - Dể dàng như đếm 1, 2, 3.
  • Tốc độ xử lý cực nhanh - Vài giây cho 1 Rập Mẫu.
  • Chính xác đến tuyệt vời - Sai số < 0.7 mm
  • Sử dụng cho tất cả phần mềm CAD - Gerber, Lectra, Assyt, Optitex, Yuka, v.v...

Các sản phẩm liên quan

Các sản phẩm đã xem

Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071