TRIỄN LÃM DỆT MAY - BOOTH 1I8 - HALL A1

TRIỄN LÃM DỆT MAY - BOOTH 1I8 - HALL A1

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

DỆT & MAY - THIẾT BỊ & NGUYÊN PHỤ LIỆU

SECC – Trung Tâm Triễn Lãm & Hội Nghị

799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam.

Ngày:          10 - 13 / 04 / 2019

Giờ:             09 : 00 – 17 : 00

Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071