TRIỄN LÃM DỆT MAY - VTG18 - Booth 141

TRIỄN LÃM DỆT MAY - VTG18 - Booth 141

TRIỄN LÃM THIẾT BỊ & NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH DỆT MAY

SECC Trung Tâm Triễn Lãm & Hội Nghị

799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam.

Ngày:          21 - 24 / 11 / 2018

Giờ:        21 - 23 /11     09 : 00 – 17 : 00

                     24           09 : 00 – 15 : 00

Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071