TRIỄN LÃM QUỐC TẾ LẦN 17 VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH DỆT MAY

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ LẦN 17 VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH DỆT MAY

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ LẦN 17 VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH DỆT MAY

Thời gian: 22 - 25 / 11 / 2017

Tại: Trung Tâm Hội Chợ & Triễn Lãm Sài Gòn - SECC

Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.

Booth No. 706 - 129

Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071