TRIỄN LÃM QUỐC TẾ LẦN 3 VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ LẦN 3 VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ LẦN 3 VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM
Thời gian: 07 - 10 / 09 / 2016
Tại: Trung Tâm Hội Chợ & Triễn Lãm Sài Gòn - SECC
Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.
Booth No. 92
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071