TRIỄN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT & MAY - THIẾT BỊ & NGUYÊN PHỤ LIỆU

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT & MAY - THIẾT BỊ & NGUYÊN PHỤ LIỆU

Nội dung: TRIỄN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT & MAY - THIẾT BỊ & NGUYÊN PHỤ LIỆU.
Thời gian: 02 - 04 / 11 / 2016
Địa điểm: Trung Tâm Triễn Lãm Quốc Tế Hà Nội, Cung Văn Hóa, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071