Linh kiện

Linh kiện
N08.0001S017 RO Idle Pulley Mua
100TE535 Paper Advance Encoder assembled Mua
N08.0002S055 Support for Limit Switch Mua
100TE522 Carriage Motor - no pulley Mua
N09.0002S 072 Blower Blade Guide Mua
100IE515 Control-board-LINE-2H Mua
N09.0002S333-C Sharpening Wheel High Abrasive Mua
N09.0002S011 Sharpener Mua
100IE459 Power supply Mua
N09.0002S026 Round String Mua
5811259 Cảm biến giám sát hành trình trục X Mua
N09.0002S067 Middle Blade Guide 8CM Mua
5810345 Rơ le điện tử 16A Mua
5104993 Công Cụ Chỉnh Máy Mua
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071