Linh kiện

Linh kiện
100001A-L Rotor-Support Mua
5102026 Rơ le điện tử chia nguồn Mua
100010C-L Right-Cover Mua
5102140 Rơ le điện tử trung gian Mua
612000C-L Printing-PCB-Board Mua
5102141 Rơ le điện tử tự động Mua
615000C-L Print-Head-PCB Mua
5103408 Bo điện tử kiểm soát hành trình (ENC) Mua
615000D Print Head PCB Board Mua
5104032 Puli truyền động trục X Mua
5103417 Bo điện tử (BF) Mua
100002A-L Pressure-Device Mua
5104068 Pully truyền động Mua
200001A-L Power-Switch Mua
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071