Máy In

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - VEGA P - SX tại Ý

Model VEGA P 18 / VEGA P 22 - 05 Đầu in HP

Máy In Nhãn - SULFET - SX Thổ Nhĩ Kỳ

Model LABEL PRINTING - Từ 1 đến 3 màu

Máy In Lụa - Oval - SULFET SX Thổ Nhĩ Kỳ

Model MOONSTAR - Từ 4 đến 28 màu

Máy In Lụa - Tròn - SULFET SX Thổ Nhĩ Kỳ

Model Scorpion I - 6 / 8 / 10 màu

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - VEGA B 22 - SX Tại Ý

Model VEGA B 220 - 2 Đầu In / 4 Đầu in HP45

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - VEGA B 18 - SX Tại Ý

Model VEGA B 18 - 2 Đầu In / 4 Đầu in HP45

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - WIND CL - SX tại Ý

Model WIND CL 180 / 205 / 240 - 2 Đầu In XAAR

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - UP Series - SX Tại Ý

Model UP 180 / 220 - 2 Đầu In HP45

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - LINE Series - SX tại Ý

Model LINE 180 FP - 2 Đầu In HP45

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - TUNE Series - SX tại Ý

Model TUNE 180 FP - 4 Đầu In HP45

Máy Cắt Rập & In Sơ Đồ 2 trong 1-SX Thượng Hải

Model POPJET 1200G /1600G / 1800G - 1 Dao Cắt + 1 / 2 Đầu In HP45

Máy In Sơ Đồ SINAJET - SX tại Thượng Hải

Model POPJET 1600C / 1800C / 2000C / 2400C - 1 - 2 - 4 Đầu In HP45
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071