Máy In

Máy In Sơ Đồ SINAJET - SX tại Thượng Hải

Model POPJET-1600CZ / 1800CZ / 2000CZ / 2400CZ

Máy Cắt Rập Mẫu Cứng | Cắt Dưỡng SINAJET - SX Thượng Hải

Model FG1209 / FG1509 / FG1512 - 1 dao cắt + 2 đầu in HP45

Hệ Thống In Sơ Đồ

Tự động cắt ngang cuối sơ đồ & lưu trữ 60 sơ đồ
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071