Máy Trải Vải

Máy Trải Vải Chăn Ga Gối Đệm - SX tại Ý

Chuyên dùng trải vải khổ siêu rộng trong sản xuất Ra, Mền, Gối, Nệm - FK Group - Model 530 C HT 300 / 320

Máy Trải Vải Tự Động SupperJeans - SX tại Ý

Đặc biệt thiết kế cho trải các loại vải Jeans - FK Group - Model SUPPERJEANS

Máy Trải Vải Tự Động UNICONT - SX tại Ý

Điều khiển bằng máy vi tính và nhận kế hoạch trải từ hệ thống CAD - FK Group - Model Unicont

Máy Trải Vải Tự Động 590 E-70 - SX tại Ý

Trải tất cả các loại vải dệt thoi & dệt kim - FK Group - Model 590 E 30 / 50 / 70 / 150

Máy Trải Vải Ống Tự Động - FK Group - SX tại Ý

Chuyên Trải Vải Ống 60~140cm - Model 510 ET FOR TUBULAR

Máy Trải Vải Tự Động SMR-2020 - SX tại Hàn Quốc

Chuyên dùng trải các loại vải dệt thoi & không dệt - Model SMR-2020

Máy Trải Vải Gòn Tự Động - FK Group - SX tại Ý

Đặc biệt thiết kế cho Trải Vải Gòn - Model 590 E FOR WADDING

Máy Trải Cắt Vải Tự Động- LIDEM - SX tại Tây Ban Nha

Trải nhiều cuộn hoặc xấp vải cùng lúc & hoàn toàn tự động - Model GDT4

Máy Trải 3-4 Cuộn Vải Cùng Lúc - LIDEM - SX Tây Ban Nha

Máy Trải Cắt tất cả các loại vải - Model DC3

Máy Trải Cuộn Vải Có Đường Kính Lớn - LIDEM - SX Tây Ban Nha

Trải 3-4 Cuộn Vải cùng lúc, Đường kính tối đa 1800mm - Model GDB2
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071