Máy Trải Vải

Máy Trải Vải Chăn Ga Gối Đệm - SX tại Ý

Chuyên dùng trải vải khổ siêu rộng trong sản xuất Ra, Mền, Gối, Nệm - FK Group - Model 530 C HT 300 / 320

Máy Trải Vải Tự Động SupperJeans - SX tại Ý

Đặc biệt thiết kế cho trải các loại vải Jeans - FK Group - Model SUPPERJEANS

Máy Trải Vải Tự Động UNICONT - SX tại Ý

Điều khiển bằng máy vi tính và nhận kế hoạch trải từ hệ thống CAD - FK Group - Model Unicont

Máy Trải Vải Tự Động 590 E-70 - SX tại Ý

Trải tất cả các loại vải dệt thoi & dệt kim - FK Group - Model 590 E 30 / 50 / 70 / 150

Máy Trải Vải Ống - 510 ET - SX tại Ý

Chuyên dùng Trải Vải Ống - FK Group - Model 510 ET FOR TUBULAR

Máy Trải Vải Tự Động SMR-2020 - SX tại Hàn Quốc

Model SMR-2020 chuyên dùng trải các loại vải dệt thoi

Máy Trải Vải Tự Động 590E - Trải Gòn - SX tại Ý

Đặc biệt thiết kế cho trải vải Gòn - FK Group - Model 590 E FOR WADDING

Bàn Trải Vải Có Thổi Hơi - SX tại Ý

Bàn trải dùng cho hệ thống trải cắt vải tự động - FK Group - Made in Italy
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071