Phần mềm Cad

Phần mềm Thiết kế mẫu & Nhảy size - Gemini Pattern Editor X20

Hướng dẫn từng bước, Công cụ hoàn hảo cho Thiết Kế Mẫu cực nhanh

Số Hóa Rập Mẫu Tự Động - Gemini Photo Digitizer X20

Giải pháp Số Hóa Rập Mẫu giấy vào Phần Mềm CAD

Phần Mềm Giác Sơ Đồ Tự Động - Gemini Nest Expert X20

Giác sơ đồ tự động hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vải nhiều nhất.

Máy Chủ Giác Sơ Đồ Tự Động - Gemini Nest Expert Server

Giác hàng 1000 sơ đồ xuyên đêm - Dùng cho Gerber, Lectra, Optitex, v.v..

Phần mềm Lập kế hoạch Trải và Cắt - Gemini Cut Plan X20

Lập kế hoạch Trải Cắt, tính Định Mức Vải cực nhanh & chính xác

Sao Chép Đường Vẽ 3D - Footwear Roman Cad 3D Scan Line

RCS Scan Line How To Make a Last From a Shoe?

Tính Định Mức SX Giày - Footwear Romans Cad SL

RCS SL Make Your Materials Consumption To Get The Right Price

Thiết Kế Giày 2D - Footwear Romans Cad 2D Design

RCS 2D Design The Right Shoes and Made The Shoes Right

Thiết Kế Giày 3D - Footwear Romans Cad 3D Design

RCS 3D DESIGN Create Your Virtual Prototyping

Thiết Kế Giày Theo Nguyên Mẫu 3D-Footwear Romans Cad 3D Scan Line.

RCS SCAN LINE Create Your 3D Virtual Shoes on Your Last with Just Images

Phát Họa Giày 3D - Footwear Romans Cad 3D Sketch

RCS 3D SKETCH Design The Right Shoes and Made The Shoes Right

Thiết Kế Túi Xách 3D-Romans Cad 3D Design

RCS 3D DESIGN Create Your 3D Virtual Prototype
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071