Sản phẩm

Phần mềm Lập kế hoạch Trải và Cắt - Gemini Cut Plan X19

Lập kế hoạch Trải Cắt, tính Định Mức Vải cực nhanh & chính xác

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - WIND CL - SX tại Ý

Model WIND CL 180 / 205 / 240 - 2 Đầu In XAAR

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - TUNE Series - SX tại Ý

Model TUNE 180 / TUNE 220 - 4 Đầu In HP45

Máy In Sơ Đồ ALGOTEX - LINE Series - SX tại Ý

Model LINE 180 / LINE 220 - 2 Đầu In HP45

Máy Cắt Cử Mica & Cắt Rập Mẫu Cứng SINAJET - SX Thượng Hải

Model FT 1209 / FT 1509 / FT 1512 - Chuyên Cắt Cử Mica và Cắt Rập Mẫu Cứng "2 Trong 1"

Máy Trải Vải Tự Động 590 E-70 - SX tại Ý

Máy Trải Vải Tự Động FK-Group Model 590 E 70

Máy Cắt Rập Mẫu Cứng | Cắt Dưỡng SINAJET - SX Thượng Hải

Model FG1209 / FG1509 / FG1512 - Máy Cắt Rập Mẫu Cứng Siêu Tốc

Máy Cắt Vải Tự Động Universal 9 - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group Model Universal 9

Máy Trải Vải Ống FK Group - SX tại Ý

Máy Trải Vải Ống FK Group - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FRECCIA - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group - Model FRECCIA

Máy Trải Vải tự động SMR-2020 - SX tại Hàn Quốc

Máy Trải Vải tự động SMR-2020 - SX tại Hàn Quốc

Máy Cắt Vải Tự Động Universal 8 - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group Model TOPCUT 8 / Universal 8
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071