Sản phẩm

Máy Cắt Vải Tự Động Universal - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK Group - Model Universal 6 / 8 / 9

Máy Trải Vải Ống - 510 ET - SX tại Ý

Chuyên dùng Trải Vải Ống - FK Group - Model 510 ET FOR TUBULAR

Máy Trải Vải Tự Động SMR-2020 - SX tại Hàn Quốc

Model SMR-2020 chuyên dùng trải các loại vải dệt thoi

Máy Trải Vải Tự Động 590E - Trải Gòn - SX tại Ý

Đặc biệt thiết kế cho trải vải Gòn - FK Group - Model 590 E FOR WADDING

Máy Cắt Vải Tự Động TOPCUT 8 - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group Model TOPCUT 8 / Universal 8

Máy Cắt Vải Tự Động TOPCUT 6 - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group Model TOPCUT 6 / Universal 6

Máy Cắt Vải Tự Động FRECCIA - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group - Model FRECCIA

Bàn Trải Vải Có Thổi Hơi - SX tại Ý

Bàn trải dùng cho hệ thống trải cắt vải tự động - FK Group - Made in Italy

Máy Cắt Vải Tự Động Tecno Freccia - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK Group - Model Tecno Freccia

May Cắt Vải + Trải Vải Tự Động Biliardo - SX Tại Ý

Máy Cắt Vải & Trải Vải Tự Động FK Group - Model Biliardo

Số Hóa Rập Mẫu Tự Động - Auto Digitizer

Số hóa Rập mẫu Tự động - Auto Digitizer

Bảng Số Hóa Gerber - Lectra - Optitex - SX Trung Quốc

Bảng số hóa Gerber - Lectra - Optitex - SX Trung Quốc
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071