Da giầy

Máy Cắt Laser – 2 Đầu Cắt - Bàn Cắt Cố Định

Model NT-ez 6040T / 9060T / 1080T / 1280T / 1290T / 1380T / 1390T / 1480T / 1490T / 1410T / 1610T / 1810T / 1812T / 1910T

Máy Cắt Laser – 1 Đầu Cắt – Bàn Cắt Conveyor

Model NT-ez 1290F / 1390F / 1490F / 1410F / 1610F

Máy Cắt Laser – 1 Đầu Cắt – Bàn Cắt Conveyor & Auto Feed

1810AF / 1812AF / 1910AF / 1325AF / 1625AF / 1816AF

Máy Cắt Laser – Cắt Logo & Hình In Sẵn

NT-ez 6040-CCD / 9060-CCD / 1080-CCD / 1280-CCD / 1290-CCD / 1380-CCD / 1390-CCD
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071