May mặc

Máy Cắt Rập Mẫu Cứng | Cắt Dưỡng SINAJET - SX Thượng Hải

Model FG1209 / FG1509 / FG1512 - Máy Cắt Rập Mẫu Cứng Siêu Tốc

Máy Cắt Vải Tự Động Universal - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK Group - Model Universal 6 / 8 / 9

Máy Trải Vải Ống Tự Động - FK Group - SX tại Ý

Chuyên Trải Vải Ống 60~140cm - Model 510 ET FOR TUBULAR

Máy Trải Vải Tự Động SMR-2020 - SX tại Hàn Quốc

Chuyên dùng trải các loại vải dệt thoi & không dệt - Model SMR-2020

Máy Trải Vải Gòn Tự Động - FK Group - SX tại Ý

Đặc biệt thiết kế cho Trải Vải Gòn - Model 590 E FOR WADDING

Máy Cắt Vải Tự Động TOPCUT 8 - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group Model TOPCUT 8 / Universal 8

Máy Trải Cắt Vải Tự Động- LIDEM - SX tại Tây Ban Nha

Trải nhiều cuộn hoặc xấp vải cùng lúc & hoàn toàn tự động - Model GDT4

Máy Cắt Vải Tự Động TOPCUT 6 - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group Model TOPCUT 6 / Universal 6

Máy Trải 3-4 Cuộn Vải Cùng Lúc - LIDEM - SX Tây Ban Nha

Máy Trải Cắt tất cả các loại vải - Model DC3

Máy Cắt Vải Tự Động FRECCIA - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group - Model FRECCIA

Máy Trải Cuộn Vải Có Đường Kính Lớn - LIDEM - SX Tây Ban Nha

Trải 3-4 Cuộn Vải cùng lúc, Đường kính tối đa 1800mm - Model GDB2

Máy Cắt Vải Tự Động Tecno Freccia - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK Group - Model Tecno Freccia
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071