Quảng cáo

Máy cắt cho ngành Quảng Cáo - ZUND G3

Chuyên cắt Nhôm Alu, Mica, MDF, Formex, Carton sóng, Decal, v.v..

Máy Fiber Laser LF-3015 - Cắt Kim Loại

Chuyên dùng cắt kim loại - Công suất 1000W / 1500W

Máy Fiber Laser SF-200F - Khắc Kim Loại

Chuyên dùng khắc kim loại - Công suất 50W

Máy Khắc Fiber Laser LP-F50W - Khắc Kim Loại

Chuyên dùng khắc kim loại - Công suất 50W
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071