F.K group

Máy Trải Vải Chăn Ga Gối Đệm - SX tại Ý

Chuyên dùng trải vải khổ siêu rộng trong sản xuất Ra, Mền, Gối, Nệm - FK Group - Model 530 C HT 300 / 320

Máy Cắt Vải Tự Động Supper Jeans - SX tại Ý

Máy cắt vải tự động FK Group - Model SUPPER JEANS

Máy Trải Vải Tự Động SupperJeans - SX tại Ý

Đặc biệt thiết kế cho trải các loại vải Jeans - FK Group - Model SUPPERJEANS

Máy Trải Vải Tự Động UNICONT - SX tại Ý

Điều khiển bằng máy vi tính và nhận kế hoạch trải từ hệ thống CAD - FK Group - Model Unicont

Máy Trải Vải Tự Động 590 E-70 - SX tại Ý

Trải tất cả các loại vải dệt thoi & dệt kim - FK Group - Model 590 E 30 / 50 / 70 / 150

Máy Cắt Vải Tự Động Universal - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK Group - Model Universal 6 / 8 / 9

Máy Trải Vải Ống Tự Động - FK Group - SX tại Ý

Chuyên Trải Vải Ống 60~140cm - Model 510 ET FOR TUBULAR

Máy Trải Vải Tự Động SMR-2020 - SX tại Hàn Quốc

Chuyên dùng trải các loại vải dệt thoi & không dệt - Model SMR-2020

Máy Trải Vải Gòn Tự Động - FK Group - SX tại Ý

Đặc biệt thiết kế cho Trải Vải Gòn - Model 590 E FOR WADDING

Máy Cắt Vải Tự Động TOPCUT 8 - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group Model TOPCUT 8 / Universal 8

Máy Cắt Vải Tự Động TOPCUT 6 - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group Model TOPCUT 6 / Universal 6

Máy Cắt Vải Tự Động FRECCIA - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group - Model FRECCIA
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071