F.K group

Máy In Lụa - Oval - SULFET SX Thổ Nhĩ Kỳ

Model MOONSTAR - Từ 4 đến 28 màu

Máy Cắt Vải Tự Động FRECCIA - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group - Model FRECCIA

Máy Trải Vải Tự Động SUPPERJEANS - SX tại Ý

Máy Trải Vải Tự Động FK Group - Model SUPPERJEANS

Máy Trải Vải Tự Động 590 E-30 - SX tại Ý

Máy Trải Vải Tự Động FK-Group Model 590 E 30

Máy Trải Vải Tự Động 590 E-150 - SX tại Ý

Máy Trải Vải Tự Động FK Group - Model 590 E-150

Máy Trải Vải Tự Động 590 E-70 - SX tại Ý

Máy Trải Vải Tự Động FK-Group Model 590 E 70

Máy Trải Vải Ống FK Group - SX tại Ý

Máy Trải Vải Ống FK Group - SX tại Ý

Máy Trải Vải tự động SMR-2020 - SX tại Hàn Quốc

Máy Trải Vải tự động SMR-2020 - SX tại Hàn Quốc

Máy Cắt Vải Tự Động Universal 9 - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group Model Universal 9

Máy Cắt Vải Tự Động TOPCUT 8 - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group Model TOPCUT-8

Máy Cắt Vải Tự Động TOPCUT 6 - SX tại Ý

Máy Cắt Vải Tự Động FK-Group Model TOPCUT 6

Bàn Trải Vải - FK Group - SX tại Ý

Normal Spreading Table - FK Group - Made in Italy
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071