Gemini

Phần mềm Thiết kế mẫu & Nhảy size - Gemini Pattern Editor X17

Phần mềm Gemini Pattern Editor X17 - Công cụ đắc lực cho việc thiết kế mẫu cực nhanh và chính xác!

Phần Mềm Giác Sơ Đồ Tự Động - Gemini Nest Expert X17

Phần mềm Giác sơ đồ tự động hiệu quả cao - Gemini Nest Expert X17

Phần mềm Lập kế hoạch Cắt - Gemini Cut Plan X17

Phần mềm Lập kế hoạch Trải vải & Cắt vải - Gemini Cut Plan X17
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071