Gemini

Phần mềm Thiết kế mẫu & Nhảy size - Gemini Pattern Editor X20

Hướng dẫn từng bước, Công cụ hoàn hảo cho Thiết Kế Mẫu cực nhanh

Số Hóa Rập Mẫu Tự Động - Gemini Photo Digitizer X20

Giải pháp Số Hóa Rập Mẫu giấy vào Phần Mềm CAD

Phần Mềm Giác Sơ Đồ Tự Động - Gemini Nest Expert X20

Giác sơ đồ tự động hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vải nhiều nhất.

Máy Chủ Giác Sơ Đồ Tự Động - Gemini Nest Expert Server

Giác hàng 1000 sơ đồ xuyên đêm - Dùng cho Gerber, Lectra, Optitex, v.v..

Phần mềm Lập kế hoạch Trải và Cắt - Gemini Cut Plan X20

Lập kế hoạch Trải Cắt, tính Định Mức Vải cực nhanh & chính xác
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071