Sina

Máy Cắt Cử Mica & Cắt Rập Mẫu Cứng SINAJET - SX Thượng Hải

Model FT 1209 / FT 1509 / FT 1512 - Chuyên Cắt Cử Mica và Cắt Rập Mẫu Cứng "2 Trong 1"

Máy Cắt Rập Mẫu Cứng | Cắt Dưỡng SINAJET - SX Thượng Hải

Model FG1209 / FG1509 / FG1512 - Máy Cắt Rập Mẫu Cứng Siêu Tốc

Máy In Sơ Đồ SINAJET - SX tại Thượng Hải

Model POPJET 1600C / 1800C / 2000C / 2400C - 1 - 2 - 4 Đầu In HP45

SINAJET Máy In Sơ Đồ - SX tại Thượng Hải

Model POPJET 1600CZ / 1800CZ / 2000CZ / 2400CZ - Máy in sơ đồ

SINAJET Máy In Sơ Đồ "QQ" - SX Thượng Hải

Model QQ 165 / 185 / 205 - 02 Đầu in HP45

Máy Fiber Laser LF-3015 - Cắt Kim Loại

Chuyên dùng cắt kim loại - Công suất 1000W / 1500W

Máy Fiber Laser SF-200F - Khắc Kim Loại

Chuyên dùng khắc kim loại - Công suất 50W

Máy Khắc Fiber Laser LP-F50W - Khắc Kim Loại

Chuyên dùng khắc kim loại - Công suất 50W
Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071